Τerra Ιncognita

Designed by
Sotiris Lazou

“Τerra Ιncognita” που θα πει ”άγνωστη γη”!
Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη χαρτογραφία για περιοχές που δεν έχουν χαρτογραφηθεί ή τεκμηριωθεί! Οι πρόσφυγες του Πειραιά ήρθαν σε έναν άγνωστο για αυτούς τόπο και έβαλαν στο χάρτη του περιοχές όπως η Δραπετσώνα, το Κερατσίνι και η Νίκαια!